zázemí sokolského hřiště


Ocenění | 1. místo

Veřejné architektonická soutěž


Místo | Křemže

Fáze | DPS

Rok | 2019


Autor | Jakub Vašek


Anotace |
Dotvoření celistvého obrazu areálu. Středobodem volný prostor mezi dvěma objemy. Místo setkání. Zázemí šaten přesahuje svoji utilitární funkci. Dva nenápadné objemy, které propojuje nadkrytí přilehlých meziprostor, vytvářejí kompaktní dům - skromný, přesto ve své podstatě velkorysý. Určený nejen Sokolům, lidem hrajících na plácku fotbal nebo utužujících své tělo na posilovacích strojích, ale i kolemjdoucím, řadovým obyvatelům obce. Místo otevřené, podporující sociální interakci.