Tvořivá dílna
Místo | Vimperk

Fáze | Architektonická studie

Rok | 2022


Autor |

Jakub Vašek


Anotace |
Památkově chráněný objekt č.p. 8 s pečlivě rekonstruovanou fasádou stojící na vimperském náměstí za dřevěnými vraty skrývá nepěkný pohled na nekoncepční zásahy z průběhu let minulých.

Základní teze návrhu vychází z očistění od nánosů, které zde nemají místo a navrácení interiéru charakter a důstojnost.