Pinocchiova knihovna
Místo | Collodi

Fáze | Architektonická studie

Rok | 2018


Autor | Jakub Vašek


Anotace |
Dřevěná loutka, malý rošťák - Pinocchio. Jeho cesta za poznáním, chceme-li zmoudřením propisující se do celé struktury objektu, potažmo jeho nejbližšího okolí. Dítěti je ponechána volnost pro jeho neřesti v rámci celého pozemku, stejný princip se propisuje i do parteru budovy. Ten zceluje celé území a překonává morfologické bariéry. Dítě musí absolvovat cestu za poznáním, jehož výsledkem by mělo být zmoudření, nabytí nových znalostí, prohloubení těch starých. Tyto vlastnosti vystihuje samotný elementární prvek knihoven obecně - svazek. Na množství a obsah nehledě. Tyto svazky, zdroje informací a poznání, jsou koncentrovány do strohých tubusů, ikonický tubusů, které reflektují solitérní lokální výstavbu seskupenou do prostorových celků. Jednotlivé tubusy „svázané“ zaříznutým podzemním podlažím se svou surovostí vymykají ztvárnění okolních budov. Urbanistickou strukturou - ideálním seskupením solitérních objektů ovšem vycházejí z místních poměrů. Záměr. Návaznost na staré struktury s jasným vymezením doby vzniku. Ikonická stavba, ovšem pokorná. Nesnaží se převyšovat okolí, rozdílnost vytváří fungující spojení s historickými vrstvami. Vdechuje jim nový život , dává jim prostor vyniknout, protože jsou v kontrastu s novými objekty. I když přestaly sloužit své funkci, nezbytnými zásahy získali nové poslání při zachování původní formy. V případě skleníků pouze jejich fragmentů, nikoliv však u papírny.