Muzeum totalitních režimů
Místo | Praha, Nové Město

Fáze | Koncept

Rok | 2019


Autor | Jakub Vašek


Anotace |
Muzeum totalitních režimů. Dům součástí expozice. Dům zasahuje do obrazu města. Zpřetrhává vazby. Vyvolává pocit nejistoty. Utváří bariéru. Zeď. Plot. Vytváří silné emoce. Obdobně jako počínání těch, kteří byli strůjci zejména nacistického a komunistického běsnění.

Muzeum totalitních režimů. Dům zanechává jizvu. Dům zdánlivě nelogicky situován. Nestojí na piedestalu. Vzniká na místě zcela běžném. Využivá mezery mezi domy - chvilkové nepozornosti města (společnosti). Vklíní se do ulice, roztrhne ji. Vyvolává otázky. Proč zrovna u nás? Proč tak surově a bezostyšně? Totalitní režimy se též neptaly a vtrhly do životů lidi stejným způsobem.

Muzeum totalitních režimů. Dům dělen třemi átrii. Átrium prvorepublikové naděje - výstavní prostor nacistického teroru - átrium poválečné naděje (v něm zavěšena umělecké instalace „Před popravou“) - výstavní prostor komunistického teroru - átrium porevoluční naděje.

Muzeum totalitních režimů. Dům volně přístupný. Dům za ocelovými dveřmi. Dům pro ty, kteří nezavírají oči.

Muzeum totalitních režimů. Dům bez výrazu. Dům bez tváře. Dům bez charakteru.