městská knihovna
Ocenění | 1. místo

Veřejné architektonická soutěž


Místo | Česká Lípa

Fáze | Soutěžní návrh

Rok | 2018


Autor | Jakub Vašek


Anotace |
„Nesuď knihu podle obalu.“ Tak lze shrnout architektonický výraz domu. Budova knihovny vytváří novou urbanistickou strukturu, vytváří několik druhů veřejných a poloveřejných prostorů. Významně zasahuje do zaběhnutých zvyklostí města. Odstupem a vytvořením volného předprostoru posiluje svoji významnost a pozici ve městě. Nikoliv hrubou silou, ale svou velkorysostí. Dispozičně jasně čitelný a variabilní prostor umožňuje velkou míru změn a úprav dle potřeb knihovny a jejich návštěvníků.