"Krnov na start"


Ocenění | Odměna

Užší architektonická soutěž


Místo | Krnov


Rok | 2020


Autoři |

monom architects

Jakub Vašek


Anotace |
“Axony a neurony”. Systém veřejných prostranství založen na soustavě lineárních komunikačních prvků (axonů) a lokálních měřítkově či obsahově různorodých prostor (neuronů). Tato ,leč nesourodá, síť propojuje a spojuje areál do silnějšího svébytného celku.