Galerie moderního umění II
Místo | Vratislavice nad Nisou

Fáze | Architektonická studie

Rok | 2019


Autor | Jakub Vašek


Anotace |
Vertikála, horizontála a bod. Základní kompoziční prvky tvořící současnou podobu areálu. Areál kompozičně nedokončen. Hledání ideálního kompozičního celku - uzavření areálu. Doplnění o horizontálu/bod. Upevnění areálu v kontextu místa a času. Nová vrstva čitelná - levitující nad domem. Větší provázanost celku. Možná paralela s vláknem koberce - původní účel továrny.