Filmové ateliéry


Místo | Klecany

Fáze | Architektonická studie

Rok | 2020


Autor | Jakub Vašek


Anotace |
Klecany. Severně od Prahy. Na jejich okraji kasárna. Bývalá. V areálu již dnes fungující malý filmový ateliér. Objekt určený pro tuto činnost za dobu svého užívání získal mnoho vrstev. V důsledku toho budova a zejména vnitřní prostory ztratily svůj velkorysý charakter. Očištění. Reorganizace vnitřních prostor. Dostavba. Hmotové řešení celého souboru reaguje na původní srostlici objektů. Doplňuje ji a dále rozvíjí. Rozmanité pohledy a průhledy jsou všudypřítomné. Sjednocující materiály, které se propisují od velkých celků až po minimalistické detaily, podporují celistvost a čitelnost pro pozorovatele. Obdobný charakter získal objekt i ve svém vnitřním prostředí. Očištěné haly jsou doplněny o soustavu menších objemů, které jsou vkládány do interiéru. Tyto objemy poskytují komfortní zázemí pro uživatele a zároveň respektují velkorysost a vzdušnost původních hal. Nová vrstva akcentována. Lapidární forma. Kompaktní souvrství.