Dům s byty pro seniory


Ocenění | odměna

Veřejné architektonická soutěž


Místo | Krásno

Fáze | Soutěžní návrh

Rok | 2021


Autor | Jakub Vašek


Anotace |
Dům a dvůr. Dům na návsi. Klid ve dvoře. Dům zacelující jizvu na obrazu města. Půdorysná stopa objektu respektující nastolené rurální principy. Architektura skromná. Přesto zapamatovatelná. Forma bezčasová. Materialita dobře stárnoucí. Dispozice racionální. Život v domě příjemný. Dům s byty pro seniory. Dům jejich domovem. Domov bezpečný a útulný. Domov, který přijmou za svůj.