Bytový dům


Místo | Hlinsko

Fáze | Soutěžní návrh

Rok | 2018


Autor | Jakub Vašek


Anotace |
Plocha k zástavbě na okraji náměstí. Ovšem prostor nevypadá tak. Zástavba v části roztříštěná, solitérní. Snaha o napojení na stávající objekty. Nelehké. Nejedná se o klasickou proluku. Přesto vytvořena jasně čitelná linie uličního prostoru. Navazující na dva vzájemně uskočené objekty. Uliční prostor vytvořen. Vstupní prostor náměstí jasně čitelný.