Ambasáda České republiky
Místo | Addis Abeba

Fáze | Architektonická studie

Rok | 2019


Autor | Jakub Vašek


Anotace |
Budova svou funkcí významná vstupuje do lokality neodpovídající svým charakterem její důležitosti. Opěrné urbanistické konsekvence lze hledat velice obtížně. Zástavba - shluky často nelegálních staveb tvoří organickou srostlici, která je postupně nahrazována prvními střípky urbánních bloků. Postupné zaplňování prostorů vymezených pravidelnou uliční sítí se stalo prvotním impulsem nově navrženého objektu. Ve své podstatě solitérní stavba se snaží reagovat na stávající stav a zejména na stav budoucí. I přes spoustu omezujících elementů se snaží vytvářet městotvorné prvky. Vzniká odrazový můstek pro rozvoj lokality, budova jde na samotné limity, které mu vymezuje jeho funkce. Neschovává se za bariéru jako osamělý gigant. Jde na hranici, na nejtěsnější možný kontakt. Tvoří dialog se svým okolím, neuzavírá se do sebe. Přesto si zachovává svou formou důstojnost - nekrčí se poníženě v koutě. Reflektuje utopickou vizi naší republiky - vizi suverénního státu, který se otevře každému kdo s ní chce vést smysluplný rozhovor a zaroveň ukazuje svojí sílu těm, kteří by chtěli jeho integritu narušit. Prvek otevřenosti - dialogu je přenesen do otevřeného předprostoru (náměstí), kam může přijít kdokoliv a může zde začít vést rozhovor v přeneseném slova smyslu. Dojem suverenity je ztvárněn velmi přísným řádem západní fasády, která jasně vymezuje hranici, kterou je možné překročit až po společné dohodě.